Formy organizacyjne społeczności trzeźwościowych

Do najważniejszych form organizacyjnych należą:

  1. Ruch AA (Anonimowi Alkoholicy) z jego odgałęzieniami: Al-Anon (wspólnota rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym), Al-Ateen (wspólnota dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym) oraz DDA (wspólnota dorosłych osób pochodzących z rodzin alkoholowych). Ruch AA jest całkowicie pozaformalną, dobrowolną i nieprofesjonalną wspólnotą trzeźwościową. Zgodnie z ideami jego funkcjonowania udzielanie jakichkolwiek dotacji z zewnątrz na rzecz działań lub programów każdego z tych ruchów jest niedozwolone, ponieważ narusza ich zasady ideowe oraz obowiązujące przepisy prawa. Możliwe jest natomiast nieodpłatne udostępnianie lokalu należącego do gminy na spotkania grup.
  2. Grupa wsparcia – jedna z ważnych form samopomocy mająca nieformalny charakter. Z samej idei o jej powstaniu, czasie trwania, celach decydują zainteresowani, czyli osoby, które łączy wspólny problem, np. chęć wspierania własnej trzeźwości czy radzenie sobie z negatywnymi przeżyciami będącymi skutkiem picia przez bliską osobę. Z założenia powinny być to spotkania ludzi oparte na ich własnej inicjatywie i potrzebie korzystania z pomocy. Często jednak dzieje się tak, iż grupy takie powstają „odgórnie” z inicjatywy instytucji czy profesjonalistów. Jeżeli wychodzą naprzeciw potrzebom danej społeczności z powodzeniem mogą spełniać swoją rolę.
  3. Klub abstynenta – nazwy tej często używa się zamiennie z nazwą stowarzyszenie abstynenckie i jakkolwiek w dużej mierze stowarzyszenia prowadzą kluby czy często stowarzyszenia powstawały i powstają na bazie klubu, to w istocie klub abstynenta jest wspólnotą nieformalną. Miejscem, gdzie prowadzone są różnorodne działania wspierające trzeźwość jego członków, ale również propagujące tę ideę dla i w społeczności lokalnej. Kluby często posiadają określone formy i reguły członkostwa, regulaminy czy strukturę organizacyjną. Jednak to nie czyni ich w samej istocie organizacją formalną.
  4. Stowarzyszenie abstynenckie/trzeźwościowe – jest podstawową formą organizacyjno-prawną przewidzianą w celu realizacji konstytucyjnego prawa swobody zrzeszania się. Jego działalność opiera się na ustawie Prawo o stowarzyszeniach, która określa, że jest ono dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Po spełnieniu wymogów formalno-prawnych i wpisaniu do rejestru, zyskuje osobowość prawną i staje się bytem formalnym.

 

Aktualności
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Sty    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archiwa
Ważne telefony
Policja - 048 614 97 00
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień - 048 611 03 00
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej - 048 614 67 62
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 048 611 02 25
Infolinia "Niebieska Linia" - 0 801 12 00 02
(pon-sob: 10.00 - 22.00; niedz i święta - 10.00-16.00) płatny pierwszy impuls